top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 –  SATICI

Ünvanı: Malatya Pazarı Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
(Bundan sonra Malatya Pazarı veya SATICI olarak anılacaktır)

Mersis No : 
Adresi   : Orta Mahallesi Atatürk Caddesi No:168/B Kartal/İstanbul
Telefon : 0216 443 13 43

Fax       : 0216 443 22 44
E-posta Adresi  info@malatyapazarihb.com

1.2 - ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: 
(sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Adresi:
Telefon:
E-mail:
Tc No:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 2 - KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, Malatya Pazarı’na ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği www.malatyapazarihb.com.tr web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Alıcınin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN NİTELİKLERİ

Tarih :

Ürün Bilgileri:

Kargo Tutarı : 

 

Ödeme şekli: 
Teslimat adresi: 

 

3.1. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Markası, Cinsi, Adedi, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim adresi, teslimat şekli ve Teslimat(kargo) ücreti ile sair Ürün nitelikleri, Satıcının www.malatyapazarihb.com.tr sitesinde belirtilmektedir.  

3.2-SATICI, Sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre ifa etmekten sorumludur.

3.3- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.4- Satın alınan ürün/mala ilişkin fatura sipariş anında ALICI tarafından belirtilen bilgiler doğrultusunda ve ödeme gerçekleşmesi halinde düzenlenecek olup sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 

3.5- SATICI'nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlıdır. Aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. MALATYA PAZARI stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak sistem yada internette oluşacak gecikmeler yada Alıcı’nın alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş yada son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında Alıcı’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp yada benzeri ürünün Alıcı’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SATICI’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar yada ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SATICI sorumlu olmayacak, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Alıcı’ ya ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

MADDE 4- ÖDEME VE KARGO MASRAFLARI

4.1- ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, MALATYA PAZARI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2- Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olup satış fiyatına tüm vergiler ve Kdv dâhildir. Ürün bedeline kargo masrafları dahil değildir. Kargo bedeli ALICI'ya aittir. Siparişe göre kargo bedeli malatyapazarihb.com tarafından hesaplanır ve sipariş esnasından ödenmek üzere sözleşmede belirtilmiştir. Kargo ücretinin ürün satış detayları ve fiyat kısmından kontrol edilmesi ve bedelin onaylanması halinde artık bu bedelin de kabul edilmiş sayılacağının bilinmesi gerekmektedir. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına, ayrı bir şekilde faturada gösterilerek eklenmektedir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

4.3- Alıcı web sitesinden verdiği siparişlerin ödemesini kredi kartı veya debit kartlar ile online ödeme olarak ya da havale, eft ile yapabilir. Kapıda kredi kartıyla ödeme ve kapıda nakit ödeme seçenekleri yoktur. SATICI kâğıt çekleri, yemek çeklerini veya üçüncü taraf kuponlarını kabul etmemektedir.

4.4- SATICI online alışverişte taksit imkanı sunmamaktadır. Ancak bankanız kampanyalar düzenleyerek taksit hizmeti sunabilir, bu hususlarda Satıcı'nın herhangi bir sorumluluğu ya da katkısı bulunmamaktadır. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda banka tarafından kampanyalar hakkında bilgi verilebilir, bu açıdan bu hususlar ile yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki sözleşmeler kapsamında uygulanacağından ilgili anlaşmazlıklarda Bankanıza müracaat etmeniz gerekmekte olup şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yasal muhatap olarak Bankanın kabul edildiğini Alıcı onaylamaktadır.

4.5- SATICI, ürün ile ilgili bilgileri, ürün bedellerini, ödeme şartlarını, teslimat ve benzeri hususları, Müşteri/Alıcı tarafından sipariş verilmesinden sonra yada önce değiştirme hakkına sahip olup, sipariş edilen ürüne(Sadece bu sipariş ile sınırlı olmak üzere) bu değişikliklerin herhangi bir etkisi olmayacaktır. ALICI, ticari koşullar dairesinde ortaya çıkacak SATICI tarafından gerçekleştirilecek, sipariş verilmeden önce veya sipariş verildikten sonra herhangi bir nedenle yapılacak indirim ve zamlara itiraz yada bedel iadesi yada kendisine ekstra bir ayrıcalık tanınması hususunda talep hakkı olmadığını, sipariş vermeden önce yada siparişi verdikten sonra ürün ile ilgili ortaya çıkacak olumlu hususların işbu sözleşmede yer alan siparişe uygulanmasını talep edemeyeceğini, ALICI siparişinin sadece ait olduğu ürün ve sipariş tarihindeki şartlar dairesinde değerlendirileceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5 - MAL/ÜRÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

5.1- Teslimat, anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile, ALICI' nın üyelikte belirttiği adresinde elden teslim edilecektir.

5.2- Ürün bedeli ve Teslimat ücretleri yukarıda belirtilmiş olup, bu belirtilen ücret dışında ALICI’ dan herhangi bir taşıma bedeli talep ve tahsil edilmeyecektir.

ANCAK; SİPARİŞ edilen ürün ile ilgili olarak, sipariş aşamasında yada sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, Ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişikliklerde, ALICI lehine ve aleyhe olan hususların Malatya PAZARI tarafından uygulanması zaruri olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden ALICI sorumlu olacaktır. Bu tür hallerde ALICI dilerse sipariş sevk öncesi ya da sevkiyat sonrasında bu sözleşmede ve yasal mevzuatta belirtilen İPTAL/CAYMA hakkını kullanabilecektir.

5.3- Mal/ürün, ALICI’ nın üye olurken belirtmiş olduğu adresinde, kendisine yada kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün sipariş aşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye ve adrese teslim edilecektir.

5.4- Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları için yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI ’ya yani MÜŞTERİ’ ye veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI/MÜŞTERİ, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. Teslim anında ALICI/MÜŞTERİ' nin ya da teslim alacak kişinin adresinde bulunmaması yada bu kişilerin ürünün teslim almaması/kabul etmemesi durumunda dahi MALATYA PAZARI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI/MÜŞTERİ' nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

5.5- ALICI, sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik,bozuk, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı, siparişe aykırı mal/ürünü kargo şirketinden teslim almayarak iade edecektir. Teslim alınan mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu, ürün ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu ALICI’ ya aittir.

5.6- Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI' ya, teslim edildikten sonra ise bu sözleşmede belirtilen istisnalar dışında ALICI’ ye aittir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1- ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden alış veriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.3- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.4- SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’nden talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5- SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minumum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar. 

6.6- İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’nın bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde SATICI’nın ALICI’ya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1- ALICI’ nin Siparişin, oluşturulmasını takiben hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olmaksızın CAYMA HAKKINI Kullanması hususunda www.malatyapazarihb.com.tr adresinde gerekli açıklama ve yönlendirme yapılmış olup Alıcı bu hususları incelemiş ve sipariş aşamasında işbu sözleşmeyi okuyarak onay vermiştir.

7.2- ALICI; mesafeli sözleşmenin mal/ürün satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

7.3- Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının; İnternet sitesi veya faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması, ürünün "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde olmaması ve Mesafeli Satış sözleşmesinde belirtilen şartlar dairesinde kullanılmaksızın, ürün yada ambalajı zarar görmeksizin, ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere sanal mağazada belirtilen KARGO Şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI/MÜŞTERİ’ ye teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI/MÜŞTERİ' nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

MADDE 8- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER;

ALICI aşağıdaki şartlarda sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz ve SATICI’ dan talepte bulunamaz:

  1. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  6. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örneğin orijinal kutu/ambalajı yırtılmış, farklı bir kutu/ambalaj içerisine konulmuş, kutu/ambalaj üzerine kargo etiketi/gönderi yada sair bilgiler ayrıca yapıştırılmış ve/veya ambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı yazılmış koli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik değerini/tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa kullanılmış, herhangi bir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde Satıcıdan kaynaklanmayan nedenler ile başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan vb. ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 9 – CAYMA ÜRÜN İADESİ HALİNDE BEDEL İADE PROSEDÜRÜ:

9.1- Satıcı veya sağlayıcı, Alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

9.2- ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti yada Mahkeme kararları ile ALICI' ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtildiği şekildedir.

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmakta olup bu hususta SATICI’ nın herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI' nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI' ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda İADE’ yi muhatap bankaya bildirerek yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI'ya nakit olarak ödeme yapılamaması sebebi ile SATICI sorumlu tutulamaz. Kredi kartına iade, SATICI' nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin ve dolayısı ile siparişin onayı bu şartların kabulü şeklinde yorumlanır.

MADDE 10 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 11 - ANLAŞMAZLIKLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER

11.1- Alıcı Siparişe ilişkin herhangi bir konuda şikayetinin olması halinde yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.malatyapazarihb.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla MALATYA PAZARI’na ulaşarak şikayetini iletebilecektir.

11.2- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ALICI doğrudan yerleşim yerinin bulunduğu veya ALICI işleminin yapıldığı yerdeki Alıcı Sorunları Hakem Heyeti veya Alıcı Mahkemesi yetkilidir. Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2020’dan itibaren uygulanmak üzere Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

MADDE 12 - SON HÜKÜMLER

12.1- İzin Ve Muvafakatler;

ALICI, her zaman iptal etme hakkı olduğunu bilerek aşağıda yer alan hususları kabul ve beyan eder.

  1. MALATYA PAZARI tarafından halen satışı yapılan ve ileride satışı yapılacak ürünler ile ilgili özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili tanıtım/pazarlama/ Ticari faaliyetler kapsamında; MALATYA PAZARI'ndan, TARAFIMA SMS Gönderilmesine, e-mail gönderilmesine, MALATYA PAZARI’nın, TARAFIMA Telefon, Sosyal Medya(Facebook, Instagram, Twitter vb.) üzerinden mesaj ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşmasına/arama yapmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

  2. MALATYA PAZARI tarafından, üye olurken, alışveriş yaptığımda yada sair herhangi bir şekilde tarafımdan verilmiş olan kişisel bilgilerimin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesine(kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yasal mevzuat ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirilen her türlü işleme) onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Dilediğim zamanda bu bilgilerimin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi hususunda talepte bulunduğumda talebimin itirazsız ve kayıtsız şartsız yerine getirileceği bilgisi verilmiş olup, bu husus MALATYA PAZARI tarafından garanti edilmiştir.

12.2- ALICI tarafından verilen izinlerin Geri alınması

Üye/Müşteri; İş bu izin/muvaffakatname kapsamında, 0-8310-3906-1900011 Mersis Numaralı MALATYA PAZARI’na verdiği izin/onay/muvafakatleri kısmen yada tamamı ile iptal etmek, bilgilerinin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesini talep etmesi durumunda; 0216 307 85 95 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya info@malatyapazarihb.com e-mail adresine e-posta gönderebilir ve başvuruya istinaden talep doğrultusunda işlem gerçekleştirilecektir. 

12.3- ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, stok yetersizlikleri vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder.

12.4- Üyelik ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin herhangi birinin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve MALATYA PAZARI herhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup ALICI bu hallerde ürünün teslimini talep edemeyecektir. Siparişin verilmesi ile ALICI işbu sözleşme ve eklerinin tüm düzenleme ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ben ALICI/MÜŞTERİ olarak, İşbu 10(on) genel maddeden ibaret MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen tüm hususları, okudum, anladım, serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim, yükümlülüklerini taahhüt ettim.

SATICI 


ALICI

bottom of page